For utviklere

Bruk av punkt-vue

Vue komponenter

Dette repoet inneholder Punkt sine UI-komponenter for Vue 3. Komponentene er laget for å fungere sammen med @oslokommune/punkt-assets og @oslokommune/punkt-css.

📝 Forutsetninger

Peer dependencies:

  • nodejs 18.19
  • vue >= 3.0.0
  • @oslokommune/punkt-assets >= 1.0
  • @oslokommune/punkt-css >= 1.0

🚀 Kom i gang - npm

1. Installer komponentbiblioteket

npm add @oslokommune/punkt-vue

2. Importer komponentene

/* src/main.js

Velg å installere hele bundlen */
import { createApp } from "vue";
import PktVue from "@oslokommune/punkt-vue";

const app = createApp({});

app.use(PktVue);

/* eller kun individuelle komponenter (med ikoner)*/
import { createApp } from "vue";
import { PktHeader, PktFooter, PktIcon } from "@oslokommune/punkt-vue";

const app = createApp({});

app.component("pkt-header", PktHeader);
app.component("pkt-footer", PktFooter);
app.component("pkt-icon", PktIcon);

🟪 Ikoner

Alle våre komponenter bruker PktIcon-komponenten for å importere ikonene via vår CDN.

Om du har en content security policy(CSP) satt opp må du åpne for https://punkt-cdn.oslo.kommune.no/ i din CSP.

Les mer om ikoner her.

🧩 Komponentbiblioteket

For beskrivelse av hvordan ta i bruk hver enkelt komponent se om komponenter.

🔢 Versjonering

Punkt bruker Semantic Versioning 2.0.0 for versjonering av pakkene.

👮 Lisens

Punkt er distribuert under MIT-lisens for åpen kildekode.

NPM License