404 sidemal

Om sidemalen

En 404-feilmelding dukker opp når en nettside ikke er å finne.

Denne feilmeldingen vises ofte når en bruker klikker på en lenke som ikke lenger eksisterer, eller skriver feil URL-adresse.

I Punkt finner du en enkel sidemal for 404-side du kan ta utgangspunkt i.

Bruk

Du finner malen i Figma og i kode. Alt i malen kan endres for å tilpasses din løsning eller tjeneste. Se eksempler på noen variasjoner for inspirasjon under.

Innhold

Vær klar og lett i språket. Det avvæpner erfaringsmessig irritasjonen over den brukne lenken. Vær likevel tydelig på hva den besøkende skal gjøre, for å komme tilbake til ønsket flyt, lenk gjerne tilbake til forsiden til løsningen din.

Du kan også inkludere en lenke til et sted der folk kan skrive inn om at siden er nede, dette er inkludert i sidemalen.

Eksempel på enkel 404-side med annen illustrasjon
Eksempel på enkel 404-side med Oslo-bilde

Responsivitet

På mobil brekker innholdet under hverandre, med illustrasjonen nederst, da denne er til pynt og ikke hjelper brukeren videre.

Husk på

  • Skriv ryddig og klarspråklig
  • Forklar feilen som har oppstått så godt som mulig
  • Gi brukeren et neste steg - ikke la dem havne i en “dead end”
  • Du kan godt være litt leken i språket og illustrasjon, men ta høyde for Oslo kommunes branding og språkprofil