Oslologo

Oslologoen

Det er kun én felles logo for Oslo kommune. Les mer om retningslinjer ved bruk av Oslologoen i designmanualen.

Bruke oslologoen fra npm-pakken

<img
  alt="Oslo kommune logo"
  src="@oslokommune/punkt-assets/dist/logos/oslologo.svg"
/>

Favicon

Favicon brukes som den lille logoen i fanen i nettleseren eller på mobil.

Filnavn

Ved å trykke på en logo kopierer du CDN-url til logoen.