Spacing

Spacing er en bestemt mengde luft i komponenten og mellom elementer. Ved bruk av spacing vil man bidra til et mer konsistent design.

Spacing skalaene til Punkt går fra 2px til 104px og brukes i alle komponentene vi lager i designsystemet. Bruk spacing når du bygger individuelle komponenter til dine skisser.

Alle våre elementer er utformet etter en 8-punkts skala med en grunnlinje på 8px. 8-punkts skalaen er ment å sikre visuell konsistens og balanse på tvers av alle elementer. Elementhøyder, bredder, padding og margin skal følge en skala på 8.