Ikoner

Dette er en fullstendig oversikt over alle SVG-ikonene, gruppert etter kategoriene som er brukt i Figma. SVG-ikonene er tilrettelagt og optimalisert for bruk.

Piler

Tilbakemelding

Pluss og minus

UI

Sosialt

Tjenester

Sign

Mennesker og helse