Grid

Grid brukes til å justere sideelementer basert på sekvenserte kolonner og rader. Vi bruker denne kolonnebaserte strukturen for å plassere tekst, bilder og funksjoner på en konsistent måte gjennom hele designet.

Her er tre grunner til hvorfor du bør bruke grid:

Konsistens – Grid bygger oppsettet til grensesnittet og bidrar til konsistente løsninger ved hjelp av element plassering. Med grid sikrer vi bedre og enklere skanning av komponenter på skjermen, som bidrar til en positiv brukeropplevelse.

Responsiv – Ved hjelp av grid vil det være lettere å gjøre løsningen responsiv, samtidig som du beholder en konsistent layout.

Raskere designprosess Grid gir designere retningslinjer for proporsjoner mellom elementer, som avstand og marginer. Det forenkler arbeidet og redusere muligheten for feil. Et felles utgangspunkt rundt grid letter samarbeidet til både designere og utviklere.

grid-gif