Hjelpeklasser

Hjelpeklasser er CSS-klasser som er laget for gjenbruk på tvers av prosjektet ditt og kan brukes til å raskt og enkelt legge til stil eller funksjonalitet som du har behov for.

Oversikt over våre hjelpeklasser:

TypeKlassenavnModifier / HelperBeskrivelse
Container.pkt-container--full, {--breakpoint}, {--alignment}
Synlighet.pkt-show, .pkt-hide-{synlighet}-{breakpoint}-up
Tekstjustering.pkt-txt-start, .pkt-txt-center, .pkt-txt-end
Screenreader only.pkt-sr-onlyInnholdet blir skjult visuelt, men kan leses av skjermleser
Avkortning.pkt-truncate-textKrever display: inline-block eller display: block

Container

Vår pkt-container er en CSS-klasse som brukes til å definere en innkapslet boks eller beholder for innholdet på nettsider. Den er spesielt nyttig for responsivt design, da den hjelper til med å justere og begrense innholdet til bestemte skjermstørrelser og gi riktig luft rundt innholdet. Dette bidrar til å opprettholde et ryddig layout og kan begrense innholdet til en bestemt bredde.

For å bruke container klassen, legger du til klassenavnet pkt-container på HTML-elementet du vil ha som container for innholdet.

For eksempel:

<div class="pkt-container">
 <!-- Innholdet ditt her -->
</div>

En container med full bredde:

<div class="pkt-container pkt-container--full">
 <!-- Innholdet ditt her -->
</div>

En container med justering til venstre, høyre eller sentrert:

<div class="pkt-container pkt-container--left">
 <!-- Innholdet ditt her -->
</div>

<div class="pkt-container pkt-container--center">
 <!-- Innholdet ditt her -->
</div>

<div class="pkt-container pkt-container--right">
 <!-- Innholdet ditt her -->
</div>

En responsiv container med forskjellige bredder basert på skjermstørrelser:

<div class="pkt-container pkt-container--phablet">
 <!-- Innholdet ditt her -->
</div>

<div class="pkt-container pkt-container--tablet">
 <!-- Innholdet ditt her -->
</div>

<div class="pkt-container pkt-container--laptop">
 <!-- Innholdet ditt her -->
</div>

Se våre breakpoints her.

Synlighet

Bruk pkt-hide for å skjule eller pkt-showfor å gjøre elementer synlig. Disse kan brukes i kombinasjon med breakpoints. -{synlighet}-{breakpoint}-up indikerer at synligheten av elementet vil endre seg basert på skjermstørrelsen. For eksempel, .pkt-hide-md-up betyr at elementet vil være skjult på medium skjermer og større.

<!-- Skjul innholdet fra tablet og opp -->
<p class="pkt-hide-tablet-up">...</p>

<!-- Vis innholdet fra phablet og opp -->
<p class="pkt-hide pkt-show-phablet-up">...</p>

Tekstjustering

Juster teksten, eksempel:

<p class="pkt-txt-start">Venstrejustert tekst.</p>
<p class="pkt-txt-center">Senterjustert tekst.</p>
<p class="pkt-txt-end">Høyrejustert tekst.</p>

Screenreader only

pkt-sr-only skjuler innholdet visuelt, men gjør det tilgjengelig for skjermlesere. Dette er nyttig for å gi tilgjengelighet til innhold som ikke skal vises på skjermen, men som er viktig for personer med nedsatt syn eller som bruker skjermlesere.

<h2 class="pkt-sr-only">Tittel for skjermlesere</div>

Avkorting

Avkorter teksten som overskrider breddeområdet til elementet. Krever display: inline-block eller display: block for å fungere som forventet.

<div class="pkt-row">
 <div class="pkt-col-4 pkt-truncate-text">
  Oslo Origo er en kommunal etat i Oslo kommune, opprettet 1. januar 2020.
 </div>
</div>