Guide: Godt skjemadesign

17 prinsipper for godt skjemadesign

Skjemaer brukes mye hos Origo og i Oslo kommunes løsninger, og bør derfor være konsekvente, ryddige og enkle å forstå. Det er mye godt innhold om det å lage bra skjemaer og det er ikke helt enkelt.

Først og fremst bør du vurdere om du trenger et skjema i det hele tatt. Bruk tid med teamet og gjøre innsikt i hva dere trenger å vite, og hva dere skal gjøre med det dere samler inn i skjemaet.

Vi har samlet 17 retningslinjer du bør ta stilling til når du ønsker å designe eller bygge et godt skjema. Vi anbefaler også å ta en titt på lenkene nederst på siden.

1. Skriv en forklarende intro 👋

Før du i det hele tatt begynner med input-felter og filopplastning kan det være lurt å skrive en kort, forklarende intro til skjemaet ditt. Her kan du gjerne beskrive:

 • Hvor langt skjemaet er, for eksempel hvor mange steg eller hvor lang tid det forventes å ta å fylle det ut. På denne måten kan brukeren gjøre en vurdering på om de skal fylle ut med en gang, eller vente til de har bedre tid.
 • Om de trenger noe for å fylle ut skjemaet, for eksempel dokumenter, filer, bilder, datoer, fødselsnummere eller lignende. På denne måten sikrer du at brukeren fyller ut skjemaet ferdig, og ikke må avslutte midt i for å finne ytterligere dokumentasjon eller lignende.

Obs: Dersom brukeren trenger dokumentasjon for å fylle ut skjemaet, bør du gi brukeren mulighet til å lagre skjemaet underveis for å komme tilbake til det senere.

Eksempel på introtekst.

2. Ha alle felter under hverandre på én linje 🪜

Plasser skjemafeltene under hverandre med venstrestilt tekst, med noen unntak (f.eks. postnummer og poststed og landskode og telefonnummer).

Prøv å holde skjemaområdet til maks 500 px bredt. Dette gir bedre lesbarhet og gjør det enklere å skanne over skjemaet.

På mobil burde skjemaelementene fylle bredden på siden, men fortsatt holde seg til satt størrelse der vi vet lengden på inputteksten.

3. Alltid bruk label og plasser den over tekstfeltet 🙋

Plasser alltid label over tekstfeltet, sammen med eventuell hjelpetekst. Å plassere teksten på venstre side gjør det vanskeligere å scanne over skjemaet.

Husk på at en god label:

 • Er konsis og konsistent slik at brukeren skjønner hva som forventes av hen
 • Om mulig: kun er 1-3 ord og under 20 bokstaver, inkludert mellomrom
 • Ikke har bare store eller bare små bokstaver
 • Ikke inneholder kolon

4. Ikke bruk plassholdertekst som hjelpetekst eller label 👀

Tekstfeltet har mulighet for plassholdertekst, men unngå å bruke plassholdertekst med meningsbærende eller viktig innhold. Den er nemlig ikke tilgjengelig for skjermlesere og kan skape forvirring for brukeren. Gå heller for ledetekst og/eller hjelpetekst.

Prøv generelt å unngå plassholdertekst, vi vet også at folk kan oppleve det som at det allerede er utfylt og dermed hopper de over det.

5. Hjelp brukeren på vei med gode hjelpetekster 🫶

Hjelpetekstene skal brukes for å gi ytterligere informasjon om hva som forventes av brukeren. Hjelpeteksten skal supplere label (ledetekst) og aldri erstatte den.

Teksten skal være kort og konkret, og forklare brukeren hva hen skal gjøre. Det er viktig å vurdere om hjelpetekst virkelig er nødvendig, eller kan label forbedres til å være lettere å forstå og dermed fjerne behovet for ekstra forklaring?

I Punkt har vi to typer hjelpetekster: den som skrives rett under label og ekspanderende hjelpetekst, der brukeren aktivt må klikke for å få mer informasjon. Ekspanderende hjelpetekst brukes når det er behov for en lengre forklaring som går mer i dybden. Ofte holder det med vanlig hjelpetekst over én linje.

Når du skriver hjelpetekster er det greit å…

 • Holde teksten kort
 • Bruke enkle ord som alle brukere kan forstå
 • Unngå faguttrykk og vanskelige ord så langt det er mulig (hvis du må bruke spesialiserte temaer, bør det alltid være tilgjengelig hjelpetekst).

Noen ganger kan det også være hjelp i å legge til format og forventet antall direkte i label-teksten.

Tre varianter av hjelpetekst.

6. Lag grupper - plasser det som hører sammen, sammen 👯

Ofte har vi forskjellige temaer (eller kategorier) i et skjema. Derfor er det lurt å gruppére de feltene som hører sammen i en gruppe for å gjøre det enklere for brukeren å navigere seg gjennom skjemaet.

En eller flere skjemakomponenter sammen utgjør en skjemaseksjon, og et skjema kan bestå av en eller flere seksjoner.

Du kan enten gruppere gjennom overskrifter og visuell kategorisering, eller dele opp skjemaet i flere steg.

To muligheter for gruppering, enten med titler eller med stegviser.

7. Merk det som er valgfritt (eller det som er obligatorisk) 🌟

Å markere obligatoriske felter i skjema med en asterisk* har blitt vanlig, men det kan føre til visuell støy. Det er bedre å merke valgfrie felt med “(valgfri/valgfritt)”, slik at det er tydeligere for brukerne hvilke felter som må fylles ut. Å bruke en asterisk kan være forvirrende for noen. Å plassere den med liten tekst over skjemaet er heller ikke alltid tilstrekkelig for forståelse. Likevel sier UUtilsynet at det er obligatoriske felter som skal merkes på grunn av skjermlesere. Her må ditt team ta en vurdering av hva som vil fungere best i deres løsning.

I Punkt har du mulighet til å velge enten valgfritt-tag eller obligatorisk-tag. Bruk kun én av variantene i din tjeneste eller løsning for å unngå å forvirre brukeren. Selv om du har mulighet for begge, anbefales det å markere de valgfrie feltene.

Skjema med valgfrie felter markert, og skjema med obligatoriske felter markert.

8. … Men trenger du egentlig å spørre om det? 🤔

Spør deg selv: om dette feltet er valgfritt, trenger vi egentlig å spørre om det i det hele tatt? Ikke putt inn “standard”-felter bare fordi det er nice to have. Det er ofte ikke nødvendig å spørre om informasjon som må lagres og behandles på en god måte, med mindre vi trenger informasjonen til vårt formål. Du kan lese mer om dataminimeringsprinsippet hos Datatilsynet som skriver mer om dette.

Og du, husk at du bør ha god grunn til å spørre om kjønn i et skjema, er det egentlig nødvendig? Generelt er det greit å tenke over om man bruker inkluderende og nøytralt språk, KS har en fin oversikt over gode prinsipper for inkluderende språk som kan være verdt en titt.

9. Tekstfeltet skal være like bredt som innholdet 📏

For å gi brukeren en indikasjon på riktig utfylling og for å hjelpe dem på veien er det viktig at selve tekstfeltet kun er like stort som innholdet som skal tastes inn. For eksempel ved telefonnummer (som vi vet er 8 tegn), CVC-kode (som vi vet er tre tegn) eller postnummer (som er fire tegn).

10. Dropdown/select er ikke alltid det beste valget: prøv heller å liste ut elementene 📄

Det er ikke alltid at dropdown er det beste valget. Har du veldig mange alternativer kan det være en god løsning, men har du mellom 2-6 kan det være en idé å liste dem ut i stedet.

Her har Team Booking løst det helt perfekt:

Eksempel hentet fra Booking sin digitale løsning.

11. Keep it short and sweet! 😚

Hold skjemaet ditt så kort som mulig! Det øker sjansene betydelig for at folk fyller ut.

12. Er det noe vi kan få gratis? Ja, da burde vi det 💸

F.eks fødselsnummer sier noe om folkeregistrert kjønn, postnummer sier noe om poststed. Ikke be folk fylle ut om de kan slippe.

I tillegg kan det hende vi allerede har informasjon om brukerne våre, spesielt om de har registrert seg eller brukt tjenestene våre tidligere, dette gjør det mulig for oss å hjelpe brukerne med å fylle ut skjemaene våre mer effektivt. Tenk også over om det er mulig å koble seg til noen offentlige registre, f.eks fra Folkeregisteret i en søknad eller informasjon om inntekt fra Altinn.

13. Opt-in, ikke opt-out ✅

Ifølge GDPR kan vi ikke lenger forhåndsvelge at brukerne skal motta nyhetsbrev, reklame eller annen relevant informasjon. De må aktivt gi samtykke (“opt-in”) for å motta slike ting, og det er ikke lenger tillatt å ha “opt-out” som standardvalg.

14. Merk feil tydelig og i sammenheng med der feilen har oppstått ❌

Det er viktig å gi brukeren god hjelp dersom de har fylt ut feil. Feltet skal markeres tydelig og feilmeldingen må være lett å forstå. Gi brukeren en vei videre for hvordan de skal fikse feilene, gi dem god hjelp.

Husk at:

 • Skjemaet valideres når brukeren prøver å sende inn skjemaet eller det gjeldende steget
 • Hvert skjemafelt som er feil eller mangelfullt skal merkes med en statusfarge for feil og få en beskrivende feilmelding. Styling på dette ligger inne i designsystemet Punkt.
 • Når brukeren retter feilen, skjules feilmeldingen med én gang både på feltet, og går tilbake til standard farge

Det er viktig å skrive gode og beskrivende feilmeldinger. Under ser du et eksempel på en god oppbygning av feilmeldinger:

Du kan lese enda mer om hvordan du kan skrive gode meldinger i Drive-mappen kalt Retningslinjer og prinsipper for meldinger .

15. Ha en tydelig call-to-action 🔴

Fortell brukeren hva som skjer etter at de er ferdig med skjemaet og trykker seg videre. Dersom det er flere steg i skjemaet, bruker du knapp med “forrige” og “neste”. I siste steg må det komme tydelig frem hva som kommer til å skje når brukeren trykker på knappen, for eksempel med “Send inn skjema” eller “Send til godkjenning”.

Knappen skal inneholde det som faktisk kommer til å skje, et verb og den faktiske handlingen så konkret som mulig. F.eks: send inn skjemaet, avbryt bestillingen, se oppsummering og betal eller slett kontoen, unngå “OK”, “Klikk her” eller “Ferdig”.

16. Utviklerne må på banen 🧑‍💻

Hvis man for eksempel koder skjemaet slik at hvert felt vet hva det er, altså hvilken type input man ber om, kan man for eksempel få egne tastaturer for hvert felt på mobile enheter. Det vil si at når vi for eksempel ber om et nummer, så får brukeren opp nummertastaturet på mobilen. Dette gjør utfyllingen uendelig mye enklere for folk som fyller ut skjema på mobil. Les mer om dette på UUtilsynet sine sider.

Det er generelt viktig å sette opp skjemaet semantisk og kode det optimalt for skjermlesere.

17. Design skjemaet som en samtale! 💬

Daniel i Netlife har skrevet en fantastisk artikkel om hvordan du burde sette opp skjemaet som en samtale.

Det kan også være lurt å lese seg opp på skjemadesign! 🤓

Her er noen gode ressurser for å lære enda mer om det å sette opp et godt skjema: