For utviklere

Punkt

Designsystemet Punkt skal hjelpe deg som utvikler i Origo å komme raskt i gang med å bygge digitale løsninger som følger Oslo kommunes visuelle identitet og som er universelt utformet.

Punkt designsystem i kode er delt opp i ulike pakker:

Produktutvikling

Designsystemet Punkt leveres også som et bibliotek i designverktøyet Figma. I tverfaglige team er det naturlig at utviklere og designere jobber tett sammen også i designprosessen.

Trenger du Figma-tilgang?

Er du ansatt i Origo og trenger tilgang til Figma? Vi har tre ulike nivåer:

 • Full editor-tilgang: for designere og andre som må redigere og endre skisser
 • Dev-mode: for utviklere som vil jobbe direkte ut i fra skissene
 • Viewer-restricted: for utviklere og andre som ønsker å se skissene
Dersom du ønsker Editor-tilgang eller Dev-mode tilgang kan du sende en forespørsel via Figma eller ta kontakt med Eivind Lund eller Niels Dannevig på Slack eller mail. Alle editor og Dev-mode tilganger må godkjennes av en admin i Figma.

Vær obs på at du har mulighet til å sette andre som editor eller gi dem tilgang til Dev-mode dersom du har editor-tilgang eller er en Dev-mode-bruker selv. Vi har satt opp rutiner for tilgangsstyring for å ha oversikt over hvem som tar i bruk de ulike plassene vi betaler for.

Med Dev-mode-tilgang har du mulighet til å gi viewer-restricted-tilgang til filene i Figma. Det er viktig å påpeke at dersom du har editor-tilgang eller Dev-mode-tilgang godtar du at du tar ansvar for hvem du gir tilgang til.

Dersom du er Editor eller har Dev-mode, har du ikke lov til å gi andre brukere Editor-tilgang eller Dev-mode-tilgang. Hvis du har behov for at andre skal kunne redigere eller jobbe i filene må dette gå gjennom en av adminene i Figma.

Hvem er admin og kan kontaktes for tilgang i Figma?
 • Eivind Lund (eivind.lund@origo.oslo.kommune.no)
 • Niels Dannevig (niels.dannevig@origo.oslo.kommune.no)

Test Punkt

Lærer du best av å se på en applikasjon? I StackBlitz kan du utforske hvordan vi har installert pakkene og hvordan vi tar dem i bruk i en applikasjon.

StackBlitz med Vite + Vue2.

Appen har installert siste versjon av:

 • punkt-assets
 • punkt-css
 • punkt-vue2

StackBlitz med Vite + React + Typescript.

Appen har installert siste versjon av:

 • punkt-assets
 • punkt-css
 • punkt-react