For utviklere

Bruk av punkt-assets

Ressurser

Denne pakken inneholder Punkts ressurser, og består i all hovedsak av svg-elementer. Den er grunnlaget for resten av designsystemet.

📖 Innhold

@oslokommune/punkt-assets
 ├── fonts/           # oslosans font
 ├── icons/           # alle svg-ikoner
 ├── logos/           # oslologo og diverse favicons

🚀 Kom i gang - npm

npm add @oslokommune/punkt-assets

Se eksempler på hvordan ta i bruk assets her:

🏎️ Kom i gang - cdn

Ved å inkludere Punkts ressurser via vår cdn på punkt-cdn.oslo.kommune.no, er du kjapt igang uten noe byggesteg.

Du kan peke til SVG-ikoner, fonter og logoer.

Se tilgjengelige filer på cdn.

<!DOCTYPE html>
<html lang="no">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <title>Punkt</title>
  <link href="https://punkt-cdn.oslo.kommune.no/latest/css/pkt.min.css" rel="stylesheet" />
 </head>
 <body>
  <h1>Velkommen til Oslo Origo</h1>
  <img
   src="https://punkt-cdn.oslo.kommune.no/latest/logos/oslologo.svg"
   alt="Oslo kommune logo"
   height="64"
  />
 </body>
</html>

🔢 Versjonering

Punkt bruker Semantic Versioning 2.0.0 for versjonering av pakkene.

👮 Lisens

@oslokommune/punkt-assets er distribuert under MIT-lisens for åpen kildekode.

NPM License