Illustrasjoner

Oslo kommune har utviklet en egen illustrasjonsstil som kommunens virksomheter kan benytte. Illustrasjonene er basert på osloformene, noe som gir dem egenart. Virksomheter kan også benytte sine egne illustrasjoner. Hvis Oslo kommunes illustrasjoner brukes, skal de ikke blandes med andre illustrasjoner. Les mer om illustrasjonene i designmanualen.

Du finner alle illustrasjonene i en egen Figma fil som du kan legge til som bibliotek eller legge inn som biblioteksfil. Det er beskrevet hvordan man legger til et bibliotek i Figma på siden “For designere”.