Bidra som utvikler

Hvordan bidra - Repoet ⭐

Takk for at du vil bidra til å gjøre designsystemet bedre. Her definerer vi hvordan.

Dette repoet inneholder subrepoer som har ulike fremgangsmåter for å bidra. Så hvor ønsker du å hjelpe?

 • assets - Ressurser
 • css - CSS-rammeverket
 • vue - Vue 3 komponenter
 • react - React komponenter

Forutsetninger

Aller først må du konfigurere git-hooks slik at scripts kjøres ved commits, som for eksempel et script som kopierer innhold fra readme og contributing til dokumentasjonsnettsiden.

Sett opp git hooks:

git config core.hooksPath scripts/git-hooks

Lerna

Vi bruker Lerna for å gjøre utvikling i et monorepo smidigere. Les mer om Lerna.

Kjør kommandoer fra rot. Kommandoer:

npx nx graph          # Oversikt over avhengighetene
npx lerna add-caching      # Konfigurer caching
npm run build          # Bygger alle pakkene og docs
npm run build-assets      # Bygger bare punkt-assets
npm run build-css        # Bygger bare punkt-css
npm run build-css-app      # Bygger bare punkt-css devapp
npm run build-react       # Bygger bare punkt-react
npm run build-react-app     # Bygger bare punkt-react devapp
npm run build-vue        # Bygger bare punkt-vue
npm run build-vue-app      # Bygger bare punkt-vue devapp
npm run build-vue2       # Bygger bare punkt-vue2
npm run build-vue2-app     # Bygger bare punkt-vue2 devapp
npm run build-docs       # Bygger bare punkt-docs
npm run dev-cli         # Kjører punkt-cli dev-serveren
npm run dev-css         # Kjører punkt-css dev-serveren
npm run dev-docs        # Kjører docs dev-serveren
npm run dev-react        # Kjører punkt-react dev-serveren
npm run dev-vue         # Kjører punkt-vue dev-serveren
npm run dev-vue2        # Kjører punkt-vue2 dev-serveren
npm run publish         # Versjonering og publisering til npm - ikke private pakker
npm run svgo          # Optimaliserer svg-filer i gitte foldere i assets
npm run test          # Kjører alle testene til pakkene og docs
npm run update-changelog    # Oppdaterer changelogs
npm run watch          # npx lerna run --parallel watch
npm run watch-css        # npx lerna run watch --scope=@oslokommune/punkt-css

🤝 Lag PR

Når du er klar for en PR skriv din GitHub-message som sier hva som er gjort, og evt issue nummer.

Vi bruker Conventional Commits for å beskrive commits gjennom noen regler. Ingen fare om du ikke følger den, vi tar en gjennomgang og evt justerer 😎.

(): #

[valgfri ytterligere beskrivelse av endringen]

Type

 • feat: En ny funksjon
 • fix: En feilretting
 • docs: Kun endringer i dokumentasjon - vår nettside
 • chore: Endringer i byggeprosessen eller hjelpeverktøy og biblioteker
 • style: Endringer som ikke påvirker betydningen av koden (mellomrom, formatering, osv)

Omfang

 • assets (@oslokommune/punkt-assets på NPM)
 • cli (@oslokommune/punkt-cli på NPM)
 • css (@oslokommune/punkt-css på NPM)
 • react (@oslokommune/punkt-react på NPM)
 • vue (@oslokommune/punkt-vue på NPM)
 • vue2 (@oslokommune/punkt-vue2 på NPM)
 • all (alle ovennevnte)

Oppgavenummer

GitHub oppgavenummer som denne commit er relatert til.

Beskrivelse

En kort beskrivelse av endringen.

Ytterligere beskrivelse (valgfri)

En lengre beskrivelse av endringen, kan være flere avsnitt.

Eksempler

fix(vue): #NR Rett feil på alert-komponenten        # med issuenummer
fix(vue): Rett feil på alert-komponenten          # patcher en bug i koden (patch i Semantic Versioning)
feat(vue): Legg til funksjonalitet             # ny funksjonalitet i koden (minor i Semantic Versioning)
feat(vue)!: Legg til funksjonalitet og endre eksisterende # breaking change i koden (major i Semantic Versioning)
docs: Endre dokumentasjon                 # Endring i dokumentasjon

Bugs

Hvis du finner en bug sjekk om den allerede diskuteres på Github discussion. Hvis ikke kan du opprette et issue her. Bruk labels bug og hvilken del av repoet det gjelder, for eksempel assets eller docs.

Nye ideer?

Hvis du vil diskutere nye features eller muligheten for å endre på eksisterende funksjonalitet++, dra hit. Tag gjerne diskusjonen du lager med en av de eksisterende kategoriene.

Hvis diskusjonen ender med at arbeid på designsystemet skal utføres, så lager vi (Origo) et issue, som lenker til diskusjonen. Hvis deler av arbeidet skal utføres på noe som eksisterer i dette repoet, så skal det også opprettes en PR i det oppgaven påbegynnes - ikke i det den er ferdig!

Ta kontakt

Vi kan også nåes på Slack hos oslokommune.slack.com på #origo-punkt for en hyggelig prat. 👋🏼