Universell utforming

Hva er UU?

Universell utforming handler om tilgjengelighet. Oslo kommune skal lage tilgjengelige IKT-løsninger for alle uansett alder, funksjonsevne, digital kunnskap og livssituasjon.

IKT-løsninger er i denne sammenheng nettsider, applikasjoner, selvbetjeningsautomater, digitale dokumenter og intranett. Interne løsninger som saksbehandlingssystemer, publiseringsløsninger, timeregistrering og reiseregninger er dessverre ikke omfattet av lovverket.

Lovverket stiller krav til at offentlig sektor sine nettsider og apper må oppfylle minst 47 krav i “Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG)“. Vi er også pålagt å dokumentere våre brudd ved hjelp av en tilgjengelighetsærklæring.

WCAG sitt fokus er å gjøre nettsider tilgjengelige for brukere med funksjonsnedsettelser, blant annet nedsatt syn, nedsatt hørsel, fysiske funksjonsnedsettelser, talevansker, kognitive funksjonsnedsettelser, språkvansker, lærevansker og nevrologiske funksjonsnedsettelser.

Man kan lett tenke at dette er en liten gruppe brukere, men 1 av 5 av oss har en form for funksjonsnedsettelse. I tillegg kan alle bli utsatt for en midlertidig funksjonsnedsettelse, kanskje har du operert en hånd? Eller kanskje du er i en situasjon hvor du ikke klarer å høre, lese eller trykke? Kanskje du ofte holder et barn i den ene armen, men trenger å bruke en digital løsning samtidig? Vi kan alle føle på frustrasjoner og lite mestring i møte med digitale løsninger og vi har en tendens til å skylde på oss selv, men det handler oftest om at løsningen ikke er tilgjengelig for alle. Den røde tråden i universell utforming er å utvikle løsninger med empati og forståelse for brukeren.

WCAG

Hvordan sørger vi for å lage tilgjengelige løsninger? Alle som skal være med i prosessen å utvikle en digital løsning har et ansvar å følge lovverket. Dette er et samarbeid. Vi i designsystemet skal lage komponenter som er universelt utformet. Men jobben med en universelt utformet løsning stopper ikke ved en komponent. Komponenten er en del av en helhet som må testes etter WCAG-standarden.

WCAG-standarden er beskrevet slik at den skal forstĂĄs uansett om du er innholdsprodusent, designer, utvikler eller leder. WCAG er delt opp i generelle prinsipper, generelle veiledninger og suksesskriterier.

De fire prinsippene er:

  • Mulig ĂĄ oppfatte
  • Mulig ĂĄ betjene
  • ForstĂĄelig
  • Robust

Tilgjengelighetserklæring

Alle i offentlig sektor skal skrive tilgjengelighetserklæring som viser status for universell utforming på alle løsninger som nettsider og applikasjoner. Dette innebærer å fylle ut et skjema som skal publiseres på forsiden på løsningen. I første omgang skal Oslo kommune levere èn felles erklæring basert på produktenes egne erklæringer.

I tillegg til å fylle ut og publisere skjema skal alle løsninger ha en mulighet for brukere å gi tilbakemeldinger om universell utforming. Dette kan være e-post, digitalt skjema eller telefon.

I skjemaet skal man fylle ut generell informasjon om løsninga, om tilbakemeldingsfunksjonen og resultat av testing. Når tilgjengelighetserklæringen er gjeldende omfatter dette å teste:

  • 35 krav i WCAG 2.0.
  • 12 krav i WCAG 2.1.

Tilgjengelighetserklæringa skal altså inneholde de 47 kravene i WCAG.

Les mer om tilgjengelighet i Oslo kommune

Les mer om hva uutilsynet skriver om tilgjengelighetserklæring

Sjekkliste før utfylling av tilgjengelighetserklæring

Mer informasjon