Bidra som designer

Origo har designsystemet Punkt nettopp for å hjelpe de tverrfaglige produktteamene i Origo med å lage gode grensesnitt som følger Oslos visuelle profil og som er universelt utformet.

Team Designsystem jobber fulltid med å forvalte alle delene av designsystemet, og produktteamene hjelper til med bidrag og erfaringer. Alle teamene i Origo har egne spesielle behov, perspektiver og ønsker som vi tar med oss inn i utviklingen av Punkt.

Behov for endringer eller trenger du en spesiell komponent?

Vi har lyst til å samarbeide med dere og vi vil at det skal være lavterskel og tilgjengelig å bidra inn i designsystemet. Ta kontakt med oss på Slack, send en DM, e-post, kom innom plassen vår eller ta tak i oss ved kaffemaskinen, det er ikke sånn veldig farlig akkurat hvordan du gjør det 🫶

Om du har behov for avklaringer og har spørsmål

Det letteste er å ta tak i oss på Slack. Den åpne kanalen #origo-punkt er der vi deler oppdateringer og der du lettest kan nå oss. Vi streber etter å svare så fort og oppklarende som mulig - uansett hva du lurer på. Dersom det føles litt for voldsomt å sende oss en melding der, kan du også sende en DM til hvem som helst på teamet.

Denne gjengen er team Designsystem:
  • 💃 Catalina - Team lead
  • 🤘 Jan - Tech lead
  • 🌸 My - Utvikler og Cat lead 🐱
  • 🤍 Julie - Design lead (vikar for Victoria frem til 01.02.2025 🍼)

Dersom det gjelder mer komplekse saker

Om du trenger å endre på, eller bygge en helt ny komponent, ønsker vi å ta en prat med deg! I løpet av praten vil vi avdekke behovet og hva ditt team har kapasitet/mulighet til å bidra med. Vi i team Designsystem har ikke lyst til å være en flaskehals for deres produktutvikling, derfor vil vi finne ut hva ditt team kan bidra med av konsept, design og kode. Dere skal slippe å forholde dere til alt det systemrelaterte, det fikser vi.

Mulige utfall etter en prat med oss:

  • Vi ser at endringen gir bare mening for ditt team og deres behov. Ditt team lager derfor en lokal komponent. Vi har dialog om hvordan det går, og ser om andre team får samme behov etter hvert ✌️
  • Endringen er relativt enkel, og vi vet at andre team har samme behov. Teamet ditt kan lage en forespørsel på endringen Punkt, via en PR (pull request). Team Designsystem hjelper til og følger opp PR’en. Komponenten puttes inn i Figma-biblioteket og vi oppdaterer dokumentasjonen som trengs 😍
  • Endringen er avansert, eller det skal bygges en ny komponent. Ditt team og team Designsystem samarbeider om en løsning. Vi finner ut av arbeidsfordelingen som fungerer best for deg og ditt team underveis 💕

Samarbeid is 🔑

Det er viktig at vi får til et godt samarbeid mellom produktteamene og Punkt, målet er at Punkt skal bidra til å forbedre produktutviklingen i Origo. I stedet for at team Designsystem fungerer som et bestillingssystem, ønsker vi heller å oppfordre til et godt samarbeid og aktiv deltakelse fra produktteamene. Når et team bidrar vil de i tillegg lære mer om hvordan komponentene i Figma er satt sammen, hvordan vi bruker design tokens, navngivning og teknisk oppsett. Vi håper at ved å øke kunnskap og trygghet, så øker antall bidrag også, som resulterer i en vinn-vinn-situasjon for alle involverte parter 💙